Hva er «Mea»? Fortidens GPS

Selskapsnavnet MeaConcept er inspirert av kjernen i den historisk sterke kystkulturen i Norge: Evnen til å finne fram på havet.

Foto: Privat

Foto: Privat

På latin betyr «mea» «min», men for folk fra kysten, spesielt i Nord-Norge, har ordet en helt annen betydning. “Et me” betyr et merke. Det er et begrep knyttet til den gamle måten å orientere seg på havet, før kompass og ekkolodd tok over.

«Mea» betyr siktepunkter eller koordinater i naturen, som man bruker for å finne tilbake til de gode fiskeplassene på. Det kan være fjell, nes, holmer, bygninger, fyrlykter og sjømerker som står i et spesielt forhold til hverandre.

I gamle dager var det vanlig blant fiskerne å samle notater med skisser og nedskrevne koordinater som sørget for at du kunne krysspeile deg tilbake til fiskeplassen som du kanskje hadde fått kjennskap til via din far eller bestefar.

«Mea» var så viktig for kystfiskerne at de ble holdt hemmelige. Hvis du var der ute på favorittfiskestedet ditt, og andre båter kom nær deg, var det viktig å flytte raskt unna for å sikre at konkurrenter ikke fant den nøyaktige posisjonen.