Rådgiveren

Jeg er pressemann, næringslivsleder og forfatter. Jeg var sjefredaktør i Dagbladet i perioden 2011 til 2018, fra 2015 også administrerende direktør.

(Foto: Lene Neverdal)

(Foto: Lene Neverdal)


I min redaktørtid tok Dagbladet helt avgjørende steg i retning av å bli et moderne, digitalt mediehus med sterke posisjoner på nye plattformer, samtidig som det ble satset betydelig ressurser på undersøkende journalistikk.

Dagbladet er et lysende eksempel på at det er mulig å lykkes med digital transformasjon, og samtidig ta med seg merkevaren og sine historiske kjennetegn over på nye plattformer.

Jeg ledet Dagbladet i en periode med krevende omstilling, både økonomisk, teknologisk, og kulturelt. Kulturelt fordi situasjonen krevde betydelig endringsvilje. En forutsetning for å lykkes er en dyktig, humørfylt og motivert stab som forstår utfordringene og tar eierskap til mål og strategi. Sammen lyktes vi med å utvikle en stolt vinnerkultur basert på redaksjonell faglig tyngde og høy etisk standard. Det ga resultater.

I perioden 2012 til 2018 tok Dagbladet den ettertraktede SKUP-prisen tre ganger, vant Den store journalistprisen tre ganger og høstet mye internasjonal heder for flere store digitale prosjekter.

Fra 2003 til 2011 var jeg konserndirektør for strategi og utvikling i Berner Gruppen. Etter avgangen som sjef for Dagbladet i 2018 har jeg jobbet med forretningsutvikling for det danskeide Aller-konsernets virksomhet i Norge. Jeg har erfaring fra bedriftsstyrer og er i dag også daglig leder for Dagbladets Stiftelse.

Jeg er journalistutdannet, har vært innom BI, men for meg ble erfaringskompetansen viktigere enn det akademiske. På 90-tallet bodde og arbeidet jeg seks år i New York. Det var der min interesse for forretningsutvikling og ledelse utviklet seg.      

Jeg er fraflyttet finnmarking, har sjøsamiske røtter og har sterke bånd til Nord-Norge.

     

Vinnerlaget. (Foto: Lars Eivind Bones)

Vinnerlaget. (Foto: Lars Eivind Bones)

En juni-dag i 2018. Aller-huset på Hasle overrasket meg med en marking i forbindelse med min avgang. (Foto: Lars Eivind Bones)

En juni-dag i 2018. Aller-huset på Hasle overrasket meg med en marking i forbindelse med min avgang. (Foto: Lars Eivind Bones)