Strategisk rådgivning, ledelse og kommunikasjon

Lang erfaring fra ulike roller i mediebransjen har gitt meg betydelig kompetanse innen ledelse, strategiarbeid og kommunikasjon.  Mer enn noen gang er kombinasjonen samfunnsforståelse og innsikt i moderne mediedynamikk viktig hvis du skal lykkes med din visjon, strategi og dine handlingsplaner.

CAPA-ISO-9001-e-14001-e-Gestao-de-Riscos.jpg

DIGITAL TRANSFORMASJON

Digital transformasjon feier nå gjennom offentlig sektor og den ene bransjen etter den andre. Musikk og medier var først ute. Reisen med Dagbladet fra en ren papirvirksomhet til en moderne multimedial mediebedrift har gitt meg innsikt i hva som kreves når en teknologisk revolusjon inntreffer. Digitaliseringen kan være utfordrende forretningsmessig, organisatorisk og kulturelt.  Men den åpner også fantastiske muligheter.

«Når forandringens vind blåser, går noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller.»
— Kinesisk ordtak

Kultur, ledelse og kompetanse

Jeg tilbyr bistand i strategiarbeid. Det pågående teknologiskiftet fører med seg store kulturelle og organisatoriske utfordringer. Endringsbehov betinger troverdig lederskap, kulturbygging og kompetanseutvikling. Du trenger en strategi for å levere på egen visjon og de mål du setter for en organisasjon som skal strutte av selvtillit.

Kommunikasjon 

Ledere bruker mye mer tid på kommunikasjon enn de selv er klar over. Kommunikasjon – internt og eksternt - er en mye større og viktigere del av lederens hverdag enn det man tenker over. Evnen til klok kommunikasjon blir stadig viktigere. God, ærlig og effektiv kommunikasjon styrker omdømmet og posisjonen for virksomheten, og bidrar til å motivere ansatte og organisasjonen til å bli med på den reisen du ønsker.  

Analyser og forberedelse  

Grundige analyser er en forutsetning for en vinnerstrategi. Du må, i tillegg til å forstå din egen virksomhet, ha et godt grep om markedet og de rammevilkår du arbeider under.  Solide forberedelser er nøkkelen til å lykkes – enten du forholder deg til dine egne medarbeidere, eller skal møtene mediene.  Jeg gir deg bistand til å forberede presentasjoner, medietrening og støtte når vanskelige situasjoner eller en krise inntreffer. 

Samarbeid med andre rådgivere  

Jeg tror på teamarbeid, og har et nettverk av rådgivere og fagmiljøer jeg samarbeider med. Når det er riktig for en god gjennomføring samarbeider jeg med kompletterende kompetanse og kapasitet.

61848387.jpg
jam_al6_JHV2596_preview.jpg