Samarbeid og partnere

Kundenes strategiske mål er alltid det viktigste. Jeg har et godt nettverk av samarbeidspartnere. Når det er behov for supplerende kompetanse og kapasitet trekker jeg derfor inn andre for å finne gode løsninger.

Geelmuyden Kiese

GK.png

Skandinavias største fullskala kommunikasjonshus

Geelmuyden Kiese har kontorer i Oslo, København, Stockholm, og Bergen. Selskapet teller 150 ansatte, og ble etablert i 1989. Via mitt eget selskap er jeg tilknyttet GK som rådgiver.

GK flytter makt for kundene, og hjelper dem å kommunisere endrings- og forretningsplaner. GK kan digital markedsføring, produserer alle viktige kommunikasjonstjenester innomhus, og er blant Europas mestvinnende byråer i internasjonale konkurranser. Gjennom sitt internasjonale nettverk Ketchum har man effektiv rekkevidde til mer enn 40 land.

GK er en samfunnsaktør, og selskapets visjon er å arbeide for et åpent samfunn. Kjerneverdiene er åpenhet, mot, integritet og sans for humor.

Rolf Hanche-Olsen

rolf.jpg

Vekststrategier og kjøp og salg av virksomheter

Rolf Hanche-Olsen har lang erfaring som linjeleder av strategi- og forretningsutvikling i Aller og Egmont. Han har vært i front i arbeidet med å omstille og diversifisere ukepressen i Norge. Han står bak et stort antall selskapsetableringer og oppkjøp innen medier og kommunikasjon, digital tjenesteutvikling, teknologi, reiseliv og opplevelser.

I dag driver Rolf selskapet Connecticom og dekker primært området strategiutvikling i kombinasjon med kjøp og salg av virksomheter. Vi har jobbet sammen i Aller-systemet og kommer til å fortsette med det når vi nå har flyttet på oss.

Kim Edgar Karlsen

Spesialist i krisehåndtering, motivasjon og organisasjonsutvikling

KimEdgarKarlsenPortrettFarger.jpg

Kim Edgar Karlsen gir råd og kurser om krisehåndtering, motivasjon og organisasjonsutvikling. Han er psykologspesialist og leder ved Diakonhjemmet sykehus AS. Kim har sett mediene fra en annen vinkel det som som har vært min hverdag. Han har gjennom flere år forsket på mestringsstrategier ved personfokusert medieomtale. I  2017 utga han boken «I medienes søkelys, eksponering stress og mestring» sammen med professor Fanny Duckert. Han har publisert fagartikler nasjonalt og internasjonalt, blant annet om topp-politikeres mediestrategier. Karlsen underviser og veileder i psykoterapi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi (IAP).